Nedir

Yumuşakçalar Hakkında Bilgi

Yumuşakçalar Hakkında Bilgi
* Vücutları segmentsizdir.
* Çoğu yumuşakçada “ayak” adı verilen olağandışı bir yapı bulunur. Bu ayak, çeşitli türlerde farklı biçimlerdedir.
* Çoğu türde gövde, önemli ölçüde kalsiyum karbonattan oluşan bir kabuk ile korunur. Bu kabuk, manto adı verilen gövde örtüsünün salgılarından oluşur.
* Şube genelinde açık dolaşım sistemi görülür.
* Dünyanın en büyük topluluklarından biridir. Şimdiye kadar 70.000’den fazla tür saptanmıştır.
* Çoğu denizlerde, bir bölümü tatlı su göllerinde, havuzlarda ve ırmaklarda, bazıları ise karada yaşarlar.

Karından Bacaklılar
Salyangoz
  *Bu hayvanlarda da öteki yumuşakçalarda olduğu gibi bir ayak ve bir manto boşluğu bulunur.
  *Baş bölgeleri çoğunlukla iyi gelişmiştir ve tek parçadan oluşan sarmal biçimli bir kabukları vardır.
  *Salyangozlar dünyanın her yerinde bulunur. Bazıları okyanuslarda, bazıları ise ırmak, göl ve benzeri tatlı sularda yaşarlar.
  *Örnekler:Salyangoz, sümüklüböcek, deniz salyangozu, ve sarmal sedef kabuklu

Kafadan Bacaklılar
Ahtapot
  *Genelde kabukları yoktur. Bunun yerine, manto, çıplak gövdelerinin dış bölümünü oluşturur.
  *Bazı türlerde bir iç iskelet bulunur.
  *Tüm kafadanbacaklılar denizde yaşar.
  *Emme yada yakalama için kolları vardır.
  *Hemen hemen tümü, özel bir kesede saklanılan mürekkep benzeri bir sıvı salgılar. Düşmandan korunmak için mürekkep salgılayarak suyu bulandırırlar.
  *Örnekler: Mürekkep balığı, Ahtapot, Kalamar

İki Çenetliler
İstridye
  *Kabukları iki bölüme ayrıldığı için daha çok çift kabuklular adıyla anılırlar.
  *Güçlü kaslarla birbirine tutturulan iki kabuk sıkıca birbirlerine kapanabilir. Bir midye açıldığı zaman kopan şey, bu kaslardır.
  *Hareket edemezler. Deniz dibinde katı nesnelere sıkıca yapışırlar.
  *İki çenetlilerde kafa yoktur.
  *Örnekler:Tarak, istiridye, midye, karides

Farmasi Katalog

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca