Nedir

Vergiyi Kimler Verir

Vergiyi Kimler Verir
1- Gelir üzerinden alınan vergi; Kişilerin kanunca belirtilen kaynaklardan elde ettikleri vergilerdir. Gelir arttıkça vergi miktarı da artar.

2 – Servet üzerinden alınan vergi; Menkul ve gayrı menkul serveti oluşturan mallardan alınan vergilerdir. Örnek; Veraset, intikal, Motorlu taşıt vergisi.

3 – Gider (harcamalar) üzerinden alınan vergi ; Bir kişinin gelir ve servetinin harcadığı kısımlarından alınan vergidir. Bu verginin amacı kişilerin harcamalarını vergilendirmektir. Örnek; İstihsal, İşletme, Tekel maddeleri, spor loto – toto vb,vergilerdir. Büyümeye katkıda bulunarak, gelir ve servet paylaşımını düzenler Devletin sağlamakla yükümlü olduğu sağlık, güvenlik gibi temel hizmetleri ve altyapı hizmetlerinin gerçekleşmesini sağlar Vergi ödemek, bir ülkede yaşayan her vatandaşın en kutsal görevlerinden biridir.

Türkiyede ödenen Vergi türleri
Çağımızda uygulanan vergileri bunların konulmasına neden olan olayın niteliğine göre üç büyük grupta toplayabiliriz :

1- Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
a) Gelir vergisi
b) Kurumlar vergisi

2- Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler
a) Katma Değer Vergisi (KDV)
b) Muamele ve satış vergileri
c) Kısmi istihlak vergileri
d) Harcamalara dayalı gelir vergisi
e) Gümrük Vergileri
f) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
g) Özel İletişim Vergisi (ÖİV).

3- Servetle ya da servet transferi Üzerinden vergiler
a) Genel servet vergisi
b) Emlak ve kısmi servet vergileri
c) Sermaye vergisi
d) Veraset ve diğer şekillerdeki servet transferi vergileri.
farmasi kataloğu
farmasi eylül kataloğu 2019

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca