Nedir

Tatlı dil ile ilgili atasözleri

Tatlı dil ile ilgili atasözleri

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır
Anlamı: Gönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir.

Bülbülün çektiği dili belası
Anlamı: İlerisi düşünülmeden söylenen söz insanın başına dert açabilir.

El yarası onulur, dil yarası onulmaz
Anlamı: Silahla açılan el yarası çabukça iyi olur ama kötü sözle açılan gönül yarası kolay kolay kapanmaz.

Bir ağızdan çıkıp bin dile yayılır
Anlamı: Ortaya atılan bir söz çok çabuk yayılır.

Dilin kemiği yok
Anlamı: İnsan doğru veya yanlış her şeyi söyleyebilir.

Baş dille tartılır
Anlamı: Kişinin aklı, söylediği sözlerle ölçülür.

Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez
Anlamı: Hakaret, ağır söz vb. gönül kırıcı davranışların hiçbir zaman unutulmayacağını anlatan bir söz.

Dilden gelen elden gelse, her fukara padişah olur
Anlamı: Kişi her söylediğini yapamaz, her dilediğini elde edemez.

Dili olsa da söylese (anlatsa)
Anlamı: Cansız nesneler konuşabilseler bazı olaylara tanıklık da edebilirler.

Dilin cirmi küçük, cürmü büyük
Anlamı: Dil küçük bir nesnedir ama söylediği kötü sözlerle kişinin başını belaya sokarak büyük suç işler.

İnsanın eti yenmez, derisi giyilmez; tatlı dilinden başka nesi var
Anlamı: İnsan kendisini ancak tatlı diliyle sevdirebilir.

Borçlunun dili kısa gerek
Anlamı: Borcu olan kimse, alacaklısına karşı ileri geri konuşmamalı, aşağıdan almalıdır.

Sofrada elini, mecliste dilini sakla
Anlamı: Topluluk içinde kendini denetle, aşırı davranışlarda bulunmaktan kaçın, açgözlülük ve gevezelik etme.

Buğday ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok?
Anlamı: Görüştüğün kimseyi ağırlayacak, onun istediklerini yapacak durumda olmayabilirsin ama tatlı dille onun gönlünü hoş edebilirsin.

Dil ebsem (olsa) baş esen (esendir)
Anlamı: kişi dilini tutar, her şeyi söylemezse başını belaya sokmamış olur, rahat eder.

Dile gelen ele gelir
Anlamı: insanlar yapacakları işler hakkında önce konuşurlar, sonra da o işi gerçekleştirirler.

Dilini eşek arısı soksun
Anlamı: Hoşa gitmeyen bir şey konuşan kimseye söylenen bir ilenme sözü.

Dille düğümlenen, dişle çözülmez
Anlamı: Verdiği sözü yerine getirmeyen kişi, sebebi sorulduğu zaman kendini savunmakta zorlanır.

Dilsizin dilinden anası anlar
Anlamı: Başkalarının kolay kolay anlayamadıkları şeyi, her gün onunla uğraşan kimse çok kolay anlar.

El elden kalmaz, dil dilden kalmaz
Anlamı: Bir kişi başkasına vurursa o da ona vurur, başkasına kötü söz söylerse diğeri de kendisine kötü söz söyler.

İki kulak bir dil için
Anlamı: Çok dinleyip az söylemeli.

Farmasi Katalog

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca