Nedir

Tanımlama Nedir ve Örnekleri

Tanımlama Nedir ve Örnekleri
Bir kavrama ya da olayın belirgin özellikleriyle tanıtılmasına tanımlama denir. Tanım kısaca “nedir” sorusuna verilen cevaptır.

Sözlü ya da yazılı anlatıda düşünceyi geliştirme yollarından biri. Nitelik ve özellikleriyle bir kavramı belirleme, işlevini gösterme ya da onu benzerlerinden ayırıcı yönlerini dökümlendirme olarak da açıklanabilir.

ÖRNEK TANIMLAMALAR
Eğitim: Bireyin davranışlarında beklenilen olumlu değişikliklerinin meydana getirilmesine eğitim diyoruz.

Solunum: Vücudun yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla havadan oksijen alarak, zararlı karbondioksit gazını vermesine solunum denir.

Ad: Canlı ya da cansız varlıkları, kavramları, duygu ve düşünceleri karşılayan sözcükleri “ad” olarak tanımlarız.

Kroki: Bir yerin kuşbakışı görünüşünün; ölçüsüz, kabataslak çizilmesidir.

Ateşe: Bir ülkenin elçiliklerinde, görev sahası ile ilgili konularda uzman kişi demektir.

ÖRNEK: İnsan vücudunun en küçük yapı taşına hücre denir. (Nesnel)

*Yiğitlik, kahramanlık, savaş temalarını işleyen şiirlere epik şiir denir. (Nesnel)

*Yaşam, güçlükleri yenebilme sanatıdır. (Öznel)

*Toros dağlarının etekleri Akdeniz’den başlar. (Değil)
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca