Nedir

Sanatçı Nedir

Sanatçı Nedir
Sanatçı; evreni, çevreyi, toplumu, insanı hiçbir ayrım gözetmeksizin algılama ve duyumsama zorunluluğunda olan, duyarlılığı keskinleşmiş kişidir. Sanatçı bu algılamalar sonunda elde ettiği verileri; bir estetik tavır, bir sanatsal amaç ve büyük bir ustalıkla yoğurup yorumlayıp tekrar insanlığa aktarır. Böylece sanatçı, bir çeşit kültürün dönüşümlü gelişim aracı olma yükünü de üzerine alır.

Bir sanatçının her şeyden önce bir sanatsal amaca sahip olması gerekir, Yani sanatçının bir sanat kaygısı olmalıdır. Bu sanat kaygısını da estetik bir tavırla, özgürce özgün bir yol, us lüp bularak oluşturmalıdır. Sanatçı kendine uygun bir sanat dili seçmelidir.

farmasi aralık kataloğu 2018

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca