Nedir

Rivayet Nedir

Rivayet Nedir
Hadis terimi olarak rivayet, Hz. Peygamber (s.a.s)'in sünnetini aksettiren hadislerin haber verenlere isnad edilerek nakledilmesine denir.

1. Meydana gelen bir şeyi bir haberi, sözü, bilgiyi nakletme.
2. Nakil ve rivayet edilen şey.
3. Söylenti.
4. Hikâye.

Rivâyet iki türlüdür:

a) Rivâye bi'l-lafz:
Bu, hadislerin orijinal lafızlarıyla rivâyet edilmesidir. Bu tür rivâyette, hadislerin sözlerinde hiçbir değişiklik yapmadan, Hz. Peygamberin (a.s.) ağzından çıktığı şekliyle yapılması esastır.

b) Rivâye bi'l-mâ'nâ:
Bu, hadislerin Hz. Peygamberin ağzından çıktığı şekliyle değil de, hadisin asıl manasını bozmadan, kısaltarak ya da kelimeleri eş anlamlıları ile ifade ederek rivâyet edilmesidir. Mana ile rivâyetin kabul edilebilmesi için râvînin, rivâyet ettiği hadiste kast olunan manayı bozan incelikleri bilmesi gerekir. Muhammed ibn Sîrin ve İmam Mâlik gibi âlimler, mana ile rivâyetin kabul edilmemesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Muhaddislerin çoğunluğu ise, hadisin manasını bozmamak şartı ile, değişik lafızlarla rivâyet edilmesinde bir sakınca görmemişlerdir.

Farmasi Kataloğu


Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca