Nedir

Picasso Kimdir

Picasso Kimdir - Hakkında Bilgi
PİCASSO Pablo, İspanyol ressamı (Malaga 1881-Cannes Mougins 1973). Asıl adı: Pablo Ruiz y Picasso.

Bir re­sim öğretmeninin oğluydu. 15 yaşında Barcelona Güzel Sanatlar Akademisi’ ne, 1897′de Madrid’deki San Fernando Akademisi’ne devam etti. 1904′te Pa­ris’e yerleşti. 1901-1904 arasında sür­düğü kabul edilen “Mavi Dönem”inde hüzünlü figürsel resimlerinde ilk ba­ğımsız üslubunu geliştirdi (Absent Içen Kadın, 1902). 1906′ya kadar süren “Pembe Dönem”inde, Cambaz Ailesi (1905) gibi önemli eserlerinden birini oluşturdu.

1907′deki üslup değişikli­ğinde özellikle Afrika maskları ve ilgi­sini üzerinde odaklaştırdığı Paul Cezanne’ın yaratısı önemli bir rol oy­nadı. Avignonlu Kızlar (1906/1907) adlı ünlü tablosunun taslak çalışmaları, Afrika maskları ve Cezanne’ın eserle­riyle ilişkisini en iyi biçimde yansıtır. Bu tablosuyla o güne kadar geçerli es­tetikle bağlarını koparıyor, biçim ve renkleri (özellikle gri, kahverengi ve yeşil tonları) dağıtıyor ve G.Braque ile aynı zamanda çözümsel (analitik) kübizme yöneliyordu.

1912′de başla­yan ikinci evresi bireşimci (sentetik) kübizmde Picasso kola] (yapıştırma) yöntemine başvurdu. Bu yöntemle Pi­casso, eserinin doğadan değil de, sa­nattan ya da yapma nesnelerden kay­naklanan değişik öğelerden oluştuğunu ve tuvalin iki boyutluluğunu vurgulu­yordu. Ayrıca kolaj, konumunun kav­ranmasına hizmet ediyordu. Bu dönem resimlerinde sanatçının renkleri de zenginleşti.

Birinci Dünya Savaşı yıllarından sonra Picasso’nun yaratısında karşıt sanat eğilimleri yan yana varlığını sürdürdü; Portreler, sahne dekorları ve kostümle­ri, yumuşayan kübist resmin yanı sıra, “klasikçi” anlayışla kadın ve çocuk ko­nularının dev boyutlu figürleri 1925′ ten başlayarak gerçeküstücülüğe yaklaştıysa da kübist anlayışını korudu.

1934′teki İspanya gezisi, konu dağarcı­ğını boğa güreşiyle zenginleştirdi.

Pa­ris Dünya Sergisi’ndeki İspanyol pav­yonu için gerçekleştirdiği dev boyutlu Guernica (1937), sanatında bir doruk noktasını oluşturdu. Bu eserinde İs­panya İç Savaşı sn-asında yıkılan Gu­erııica Kenti’nin yaşadığı felaketten esinlenmişti. Savaştan sonra yeni tek­nikler ve konular denedi.

1945-1949 arasındaki taşbaskısı, kendiliğinden (spontane) çizim anlayışına uygun önemli bir anlatını olanağı oluşturdu/ 1947′den başlayarak boyalı seramikler ve heykeller yaptı. Resimde büyük öl­çüde yalınlaştırılmış eğrisel bir çizgi üslubuna ulaştı.

1961 ‘den sonra Cannes yakınında Maugins’de yaşadı, Ressam ve Modeli (1963/64) gibi ne­şeli, parodist desen dizileri yaptı, 1963′ te Barcelona’da açılan Picasso Müzesi’ne birçok eserini bağışladı.

1971′de Picasso, için ikinci kez açılan bir ser­giyle Louvre Müzesi tarafından onur­landırıldı. 20. yüzyıl sanatının en bü­yük yaratıcı ustası sayılan Picasso, bıkmak usanmaksızın yeni deneyişler ve çeşitlemeler ardındaki yaşamıyla efsaneleşti.

Başlıca eserleri
A.Vollard Portresi (1910, Moskova, Puşkin Müzesi),
D.H. Kahnweiler Portresi (1910; Chi­cago, Sanat Enstitüsü),
Gitarlı Kadın (1911/12, New York, Modern Sanat Müzesi),
Keman (1912/13, Stock­holm, Modern Müze),
Çeşmebaşmda Üç Kadın (1921, New York, Modern Sanat Müzesi),
Üç Dansçı (1925, Londra, Tate Galerisi),
Çarmıha Ge­rilme (1930, öz. kol),
Saçını Tarayan Kadın (1940, öz. kol.),
Barış Güver­cini (1949),
La s Meninas (1957, Bar­celona, Picasso Müzesi).

Heykeller
Gitar (1912, New York, Modern Sa­nat Müzesi),
Kadın Başı (1930-31, kendi koleksiyonu),
Boğa Başı (1943, kendi kol),
Koyunlu Adam (1944, ken­di koleksiyonu).


Picasso hakkında kısa bilgi
Pablo Picasso (25 Ekim, 1881 – 8 Nisan, 1973) 20. yüzyıl sanatının en iyi bilinen ustalarından biridir. Georges Braque ile birlikte Kübizm akımının mimarıdır. Tam ismi Pablo Diego Jose Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispin Crispiniano de la Sentissima Trinidad Ruiz Blasco Picasso y Lopez'dir. Picasso 25 Ekim 1881' de Malaga, İspanya’da doğar. Resim yapmaya sekiz yaşında başlar. 1895'te Barselona Güzel Sanatlar Okulu'na girer. 1901' den itibaren anne soyadı olan Picasso'yu kullanmaya başlar.

Mavi Dönem
1901-1903 yılları Picasso'nun mavi dönemi olarak adlandırılır. Arkadaşı Carlos Casagemas intiharıyla başlayan bu dönemde, Picasso, tablolarında mavi rengi egemen olarak kullanmıştır. Bu dönem tablolarında yaşlılık, fakirlik ve ölüm temaları işlenmiştir. Daha çok Fakirler, dilenciler ve körler tasvir edilmiştir: Dama en Eden Concert (1903), La Vida (1903), Las dos hermanas (1904).

Pembe Dönem
Picasso, 1904'te Paris'e yerleşir. Burada ilk eşi Fernande Olivier'yle tanışır. Dönem adını tıpkı mavi dönemde olduğu gibi, pembe ve tonlarının yoğun kullanımından alır. İşlenen temalar daha çok melankolik ve duygu yüklüdür; bu dönem tablolarında sirk dünyasına da ratlanır. Picasso, bu dönemde renkten çok çizgi ve desen kullanımına önem verir.

Kübizm
1907'den 1914'e kadar kübist olarak adlandırılan tarzda tablolar yapar. Kübist tabloların genel özelliği, geometri ve geometrik şekillerin kullanılmasıdır. Resmedilen nesneler geometrik formlar oluşturacak şekilde basitleştirilmiş yahut geometrik şekillere bölünmüştür. Kübizmin bir diğer özelliği de uzaydaki(3 boyutlu) bir cismi iki boyutlu yüzeye aktarma çabasıdır. Bu amaçla Picasso, şekilleri yanal yüzeylerine bölüştürüp her birini iki boyutlu yüzeyde göstermeye çalışır. Yine bu nedenden portrelerindeki insanların hem profili hem de önden görünüşü görülmektedir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Picasso, Jean Cocteau ile beraber Roma'da kalır. Burada sahne dekoratörü olarak çalışırken dansçı Olga Kokhlova'yla tanışır. Picasso ikinci eşi olan Olga Kokhlova ve oğlunun birçok portresini yapmıştır. Picasso tanınan en üretken sanatçıdır. Guiness Rekorlar Kitabı'na göre, 13,500 resim, 100,000 baskı, 34,000 kitap resmi, ve 300 heykel ve birçok seramik ve çizim üretmiştir. 1973'de eserlerinin toplam değerinin 750 milyon dolar olabileceği tahmin edilmiştir.

Farmasi Kataloğu


Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca