Nedir

Paris Barış Konferansı Maddeleri

Paris Barış Konferansı Maddeleri (18 Ocak 1919)
- I.Dünya Savaşı’nı sona erdirecek barış antlaşmaların metninin hazırlanması için toplanılmıştır.

- İtilaf Devletleri; Araplar’ı, Ermeniler’i ve Rumlar’ı Osmanlı toprakları üzerinde çoğunlukta   oldukları yerleri ispat etmeye çağırmıştır.

- Konferansta pek çok sahte belge kullanılmıştır.

- Wilson İlkeleri’ne ters düşmemek için manda ve himaye düşüncesi kabul edilmiştir.

- İzmir ve çevresi ile İstanbul’a kadar Doğu Trakya Yunanlar’a bırakılmıştır.

- Batı Akdeniz İtalya’ya bırakılmıştır.

- Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulması kararlaştırılmıştır.

- Urfa, Antep, Maraş ve Suriye ile Lübnan Fransa’nın mandasına verilmiştir.

- Irak ve Filistin İngilizler’in mandasına verilmiştir.

Önemi: İtilaf Devletleri arasında ilk kez anlaşmazlık çıkmıştır.

Not: Gizli antlaşmalarla İtalyanlar’a bırakılan İzmir ve çevresi, İngiltere’nin karşısında güçlü bir devlet görmek istememesi nedeniyle Yunanlar’a bırakılmıştır.

Farmasi Katalog

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca