Nedir

Osmanlı divan üyeleri ve görevleri

Osmanlı divan üyeleri ve görevleri
Osmanlı Devleti kurulduğunda bir divan vardı ve belli başlı uyeleri bulunmaktaydı. Bunlar; Padişah, Sadrazam - Vezir-i Azam, Rumeli ve Anadolu Kazasker’leri, Defterdar, Şeyhülislam, Kaptan-ı Derya, Nişancı.

Vezir-i Azam (Sadrazam) - (Detay): Padişahtan sonraki en yetkili devlet adamıdır. Padişahın mührünü taşırdı. padisahtan sonra devletin en büyük reisi ve hükümdarin mutlak vekili oldugundan, sözü ve yazisi padisahin iradesi ve fermani demekti.

Vezir (Detay) : Sadrazamdan sonraki en yetkili kişidir. Sadrazamın verdiği görevleri yapardı.

Kazasker (Detay) : Anadolu ve Rumeli’de olmak üzere iki ayrı kazasker bulunurdu. Adalet işlerine bakardı. Ayrıca kadı ve müderrislerin atamasını ya da görevden alma işini yapardı. Bugünkü yargı görevini yaparlardı.

Defterdar (Detay) : Anadolu ve Rumeli’de iki ayrı defterdar vardı. Rumeli’deki baş defterdardı. Maliye işlerini yapardı. Bugünkü Maliye bakanlığı görevini yürütürdü.

Nişancı (Detay) : Tapu, kadastro, fethedilen yerleri gelirlerine göre deftere kaydetmek işlerini yürütürdü.

Şeyhülislam (Detay) : Devlet’te iken verilen kararların İslam’a uygun olup olmadığına karar verir, bu karara fetva denirdi. Sadrazamla eşit rütbedeydi. Şeyhülislam, divan asli üyesi değildi, gerekli görülen konularda çağrılır ve fikri alınırdı.

Kaptan-ı Derya (Detay) : Donanma ve denizcilikle ilgili işlerden sorumludur. İstanbul’dayken Divan toplantılarına katılırdı. Kaptan-ı Derya da asli üye değildi, gerekli görülen konularda çağrılır ve fikri sorulurdu.

Farmasi Kataloğu


Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca