Nedir

Ortak Yaşam Nedir

Ortak Yaşam Nedir
Birbirlerine karşılıklı destek sağlayarak. dengeli bir biçimde, ya fizyolojik ya da psikolojik çerçevede veya her ikisinde, sıkı bir ilişki içinde yaşayan farklı türden iki ya da daha çok sayıda organizmanın doğal yaşama biçimi.

Fizyolojik ortakyaşarlığa örnek olarak ağaçlar, kayalar, eski duvarlar ve bakımsız yerlerdeki topraklara tutunulmuş biçimde yaşayan ve liken diye adlandırılan bitkiler gösterilebilir. Lİkenler, bir suyosunu ve bir mantardan oluşurlar. Mantar, likenlerdeki gibi ortakyaşar olmadığı zaman, zorunlu olarak bir asalaktır; çünkü klorofil boya maddesinden yoksundur; bu boya maddesi yeşil bitkilerde ışıl-bireşim yoluyla temel öğelerin oluşturulmasını sağlar, daha sonra da bitki. bunlardan canlı sistemlerin ana maddelerini hazırlar: Mantar her zaman bir dışbeslek, buna karşılık yeşil bitki bir kendibeslek olur. Kısaca söylemek gerekirse,likende suyosunu, karbonlu bileşikleri sağlar, buna karşılık bitki suyu tutar. Likenin yapısında bulunan suyosunları, mavisuyo-sunları (Cyanophyceae) ya da yeşilsu-yosunlarıdır (Chlorophyceae).

Bazı baklagillerin kökünde, içinde bakterilerin bulunduğu düğümcükler gözlenir; bakteriler burada uygun biçimde nemli ve besleyici bir destek bulurlar ve bitkiye azotlu bileşikler verirler; bakteri de bu bileşikleri, havanın azotunu ya da topraktaki nitratlı bileşikleri kullanarak hazırlar.

Mikroorganizmaların birçoğu ortakyaşardır. Bu ilişkide, işbölümü ve sıkı bir yardımlaşma vardır. Mikroplardan biri ortam hazırlar, öbürüyse ortağının etkinliğini artırır. Bu ortaklardan her birinin ayrı ayrı olduklarında etkisiz olmaları ve birbirleriyle ortakyaşama sırasında korkunç derecede etkili hale geçebilmeleri olanaklıdır. Buna örnek olarak streptokok ve adi Proteus gösterilebilir. Ortakyaşarlık, hayvanlar arasında olduğu gibi hayvanlarla bitkiler arasında da olabilir. Bu konuda birçok örnek vardır. Termitlerin (beyaz karınca ya da divik) barsaklarında selülozu sindiren kamçılılar yaşar; daha başka termitlerde bu görevi bakteriler üstlenir. Kimi termitlerse çift ortakyaşarlık gösterirler; bir yandan Termitomyces adlı, odunlu maddeleri değişikliğe uğratan bir mantarla, öte yandan da bakterilerle ortaklık kurmuşlardır.

Tembel hayvanın tüyleri arasında, kendisiyle iyi bir benzerleşme yeteneği sağlayan çok küçük suyosunları (Cblorococcum) yaşar. Zoochlorella’ lar hidranın içderi hücrelerinde yaşarlar. Bir başka ortakyaşarlık tipi de Pfeffer tarafından Borneo’da gözlenmiştir: Sülüngillerden kekliğe benzer bir kuş olan rulrul (Rollulus roulroul) sürekli olarak bu adadaki yabando-muzuyla birlikte bulunur, onun yiyecek artıklarından yararlanır ve çığlığıyla yabandomuzunu tehlikelere karşı uyarır. Afrika’da “kılavuz kuşu”, balcıl porsuğun (ya da ratel) yabanarılarının kovanım bulmasında rehberlik eder ve bu etçil hayvanın pençeleriyle elde ettiği ganimetten yararlanır.Bazen, konak canlının katlandığı bir asalaklık da ortakyaşarlığı andırır, ama asalaklık farklı bir süreçtir
farmasi kataloğu
farmasi eylül kataloğu 2019

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca