Nedir

Okuldaki sorumluluklarımız nelerdir

Okuldaki sorumluluklarımız nelerdir

1.) Okul kurallarına uymak.

2.)  Okul yönetimine ( fikireleştiriöneri ve çalışmalarımla)  katkıda bulunmak.

3.)  Arkadaşlarımaöğretmenlerime ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranmak.

4.)  Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmamak.

5.) Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı göstermek.

6.) Ders dışı etkinliklere katılarak ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanmak.

7.) Arkadaşlarımın ve okulun eşyalarına zarar  vermeyeceğim; verdiğim takdirde bu zararın bedelini karşılamak.

8.) Sınıfça belirlediğimiz kurallara uymak.

Okuldaki hak ve sorumluluklarımız nelerdir

HAKLARIMIZ
Düşüncelerini özgürce ifade edebilme
Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamına sahip olma.
Bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesini bekleme
Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar üzerindeki fikirlerini ilgililer ile tartışabilme
Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması
Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme
Okul kurallarının uygulamasında tüm öğrencilere eşit davranılması
Kendini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda danışmanlık alma
Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma
Öğrenci meclisi aracılığı ile okul yönetiminde temsil etme ve edilme
Okulun tüm fiziki ortamlarından (kütüphane,spor salonu,bilgisayar laboratuarı..) faydalanma

SORUMLULUKLARIMIZ
Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı göstermek
Ders dışı etkinliklere aktif katılım sağlayarak bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanmak
Arkadaşlarının ve okulun eşyalarını korur. Zarar vermesi halinde bu zararın bedelini karşılar.
Sınıfça belirlenen kurallara uyar.
Okul kurallarına uyar.
Okul yönetimine (fikir, eleştiri, öneri, çalışmaları ile) katkıda bulunur.
Arkadaşlarına, öğretmenlerine, tüm okul çalışanlarına saygılı davranır.
Hiçbir şekilde kaba kuvvet ve baskıya başvurmaz.
Okul kurallarına uymak (Pazartesi-Cuma törenlerinde, eğitim-öğretim saatlerinde okula girmemek v.s.)
Çocuklarının eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını öncelikle ilgili birimden almak.

Farmasi Mayıs Kataloğu 2018

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca