Nedir

Mitoloji ve efsane arasındaki farklar


Mitoloji ve efsane arasındaki farklar
Farklılıkları

a) kahramanının yaşadığı devri ve olayın meydana geldiği zamanı belirlemek mümkündür.

b) Efsaneler, mitolojiden daha gerçekçidirler. Mitlerde hayalle, fanteziyle bağlılık güçlüdür. Efsanelerde ise gerçekle olan bağ kuvvetlidir.

c) Mitlerin fetişler, totemler çok görülmesine karşılık, efsanelerde pek fazla görülmezler. Aynı şekilde mitlerde tanrı ve yarı tanrılar vardır; efsanelerin kahramanları ise tarihi şahıslardır.

Benzerlikleri

a) Mitlerde de efsanelerde de fantastik hayali unsurlar çok fazladır.

b) Efsaneler, mitleri; masalımsı ürünleridir. Bunlarda “olağanüstülük” vardır ama, toplumun inanışlarına uymaktadır.

Mit = Mitoloji

Farmasi Mayıs Kataloğu 2018

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca