Nedir

Milli Birlik ve Beraberlik Nedir

Milli Birlik ve Beraberlik Nedir
Milli birlik ve beraberlik, Türk milletinin bütün olması, içinde hiçbir bölücü, ayırıcı unsura yer vermemesi demektir. Milli birliğin temelinde, Atatürk milliyetçiliği bulunur. Milli birlik ve beraberlik duygusu, millet bilinci etrafında vatandaşları birbirine bağlar. Bu nedenle, milletimizin en büyük güç kaynağı ve varlığının güvencesidir.

Milli birlik ve beraberlik, sosyal adalet anlayışı içinde toplumsal dayanışmayı gerçekleştirdiğinden, toplumun çeşitli kesimleri arasında uyumlu bir iş birliği ve iş bölümü oluşturur. Aynı zamanda, ülkede siyasi gücün de gelişmesi bakımından önemlidir.

Atatürk Türk milleti bir bütün haline gelmeden Kurtuluş Savaşı'nı başlatmamıştı. Ancak bölücü zedeleyici akımları ve ayaklanmaları bastırdıktan sonra başarı yolları kendisine açılmıştır. Atatürk konuşmalarında sırası geldikçe hem zaferin hem de inkılâpların milli birlikle gerçekleştiğini belirtmiştir. O hiçbir zaman vatanı milletten ayrı düşünmemiştir.
Madem ki millet aynı ideale bağlı insanların oluşturduğu bir birliktir o halde insanların üzerinde yaşadığı vatan parçası da bir bütündür kutsaldır. Bölünemez parçalanamaz. Bunun aksini düşünmek ya da düşündürmek Atatürk İlkeleri'ni ve bu ilkelerden İnkılapçılık ve Laiklik ilkelerini benimsememek bunlara karşı gelmek anlamına gelir. Ve eğer Atatürk İlkeleri inkar edilirse Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Laik Türk milletinin varlığı sona ermiş olur.

Farmasi Kataloğu


Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca