Nedir

Mikail Melek

Mikail Melek
Mikail: Evrende bazı olayların meydana gelmesine (mesela yağmurların yağmasına, rüzgarların esmesine, ekinlerin yeşermesine) Allah’tan aldığı emre göre sebep olan ve rızk işleriyle görevlendirilmiş büyük meleklerdendir. Onun bazen – Cebrail ile birlikte- Hz. Peygamber’e de göründüğü olmuştur.

Farmasi Katalog

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca