Nedir

​Mide Görevi

​Mide Görevi - ​Midenin Görevleri Kısaca


Midenin görevleri
Yemek borusu, mide girişi, mide gövdesi ve giriş kısmı olmak üzere dört bölümden oluşan mide, farklı katmanlardan oluşan bir duvara sahiptir. Asit, enzim ve mukoza örtüsü içeren hücreler ile kas katmanları ve karın zarı bulunmaktadır. Gıdaların bağırsağa yollanması için halka şeklindeki kasların kasılmasından yararlanılır. Midede bulunan iki yüz de sağda bir, solda büyük bir kıvrım olmak üzere ikişer kıvrımla birleşir. Midenin solunda dalak, üstünde diyafram, sağında karaciğer ve altında kalın bağırsak bulunmaktadır.


Midenin Görevleri
Karnın sol üstünde yer almakta olan mide sindirim sistemimizin en önemli organıdır. Yenilen gıdalar mideye ulaşılır ve burada mide enzimleri sayesinde parçalanır. Parçalanması tamamlanan gıdalar ince bağırsağa yollanarak buralardan emilimle kana besin maddelerinin geçişi sağlanır.


Midenin görevleri
Gıdaları ayrıştırmak ve sindirimi kolaylaştırmak midenin en önemli görevlerinden olup midenin bu görevini yerine getirebilmesi için gıdaların midenin içinde tutulmasını sağlayan 2 kapakçık bulunmaktadır. Midenin içinde sindirim için bir asit üretilir. Fakat bu asit aynı zamanda midenin kendisine de zararlıdır. Bu yüzden midede ayrıca üretilen sümüksü bir tabaka sindirim sırasında midenin duvarlarını kaplar. Midenin mekanik çalışmaları kasılma ve sıkıştırma hareketleri şeklinde sürer. Öte yandan kimyasal çalışmalar salgılanan asitler ile ilgilidir. Mide kapasitesi yarım ve 1 litre arasında değişmektedir. Mide suyu yaklaşık 2,5 litre olarak salgılanır.

farmasi aralık kataloğu 2018

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca