Nedir

Malazgirtten önce kazanılan savaş hangisidir

Malazgirtten önce kazanılan savaş hangisidir

Cevap : Pasinler Savaşı

Detay : 1040 yılında yapılan DANDANAKAN Savaşı ile Gazneliler Selçuklu Devleti’ne yenilmiş ve Selçukluların Anadolu üzerindeki faaliyetleri daha da yoğunlaşmıştır. Tabi ki Selçuklular Anadolu’ya geldiklerinde Anadolu boş değildi. Anadolu üzerinde Bizanslılar yaşıyordu. Türk akınlarını durdurmak isteyen Bizans Devleti ile Selçuklular arasında PASİNLER Savaşı yapılmıştır.(1048)

Pasinler Savaşı’nın önemi:
Selçuklular ile Bizanslılar arasındaki ilk savaştır ve Selçukluların Bizans’a karşı ilk büyük zaferidir.

Malazgirt'ten önce kazanılan savaş hangisidir?
İbrahim Yİnal, 1047 yılında Nişapur'a gelen Türkmen kitlelerini Anadolu'ya göndermiş ve kendisinin de arkalarından geleceğini vaad etmişti. Bu sırada (1047/1048) Selçuklu hanedanından Hasan Bey komutasındaki kuvvetler de Van gölü havzasını el geçirmek için harekete geçmişlerdi. Vaspurakan Bizans Valisi Aaron Selçukluları Büyük Zap Suyu civarında pusuya düşürerek mağlup etti. Savaşta Hasan Bey de şehit olmuştu. Bu olayın ardından büyük bir ordu ile Anadolu'ya gelen İbrahim Yinal ve Kutalmış, Bizans kuvvetlerini Pasin ovasındaki Hasankale'de 18 Eylül 1048'de büyük bir mağlubiyete uğrattılar. Bu zafer üzerine Türkmenler Anadolu'da yayılma imkânı bulmuşlar ve Trabzon'a kadar ilerlemişlerdir.

Farmasi Katalog

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca