Nedir

Kuraklık Nedir

Kuraklık Nedir
Kuraklık azalan yağışlar ve artan sıcaklıklar nedeniyle toprağın kuruması susuz kalmasıyla oluşur. Kuraklık çok yavaş başlayan, aylar ve hatta yıllar boyunca gelişen ve çok geniş alanları etkileyen doğal bir olay olması sebebiyle diğer olaylardan faklıdır. Çok geniş bölgelerde ve hatta kimi zaman bir ülkenin tümünde ciddi ekonomik, çevresel ve sosyal etkilere yol açmaktadır.

Kuraklığın tek sebebi iklim değişikliği değildir. Su kaynakları, bir nehir ekosisteminin parçasıdır. Bu sistem üzerinde aşırı kullanım, kirlilik, doğru planlanmayan su altyapıları ve yanlış yönetime bağlı kırılmalar, havzaları, ülkeleri ve hatta ekonomileri daha da kırılgan hale getirir.

Yavaş geliştiği halde uzun dönemi kapsayan kuraklık afeti, çevredeki doğal yaşamı derinden etkileyebilir. Bitkilerden hayvanlara ve kuşkusuz insanlara birçok canlı türünün etkilendiği kuraklık, değişken yağış nedeniyle nem oranının büyük oranda azalmasına neden olur. Kuraklık yaşanması muhtemel bölgelerde buharlaşma oranı yağış miktarından çok daha fazla olsa da, kuraklık kısa bir dönemde gelişmediğinden bu doğal afetin oldukça sinsi bir biçimde ilerlediği söylenebilir. Tüm bunların ötesinde kuraklık ormanlar gibi son derece kompleks ekosistemleri dahi derinden etkileyebileceğinden, insanlar kadar tabiatın da dengesinin sarsılmasına neden olabilmektedir.

İnsanoğlunun suya bağımlı olarak sürdürdüğü yaşamını olumsuz bir şekilde etkileyen kuraklık felaketi, ayrıca sosyal, ekonomik ve çevresel anlamda da yıkım manasına gelir. Su kaynaklarının kritik derecede azalması insanların yaşamını devam ettirmek için kıt kaynak haline dönüşen suya büyük bir talep göstermesine ve bunun da bir sonucu olarak toplumlar birçok sorunun yaşanmasına neden olur. Fiziksel manada neden olduğu yıkım kadar diğer alanlarda da derin etkileri olan kuraklık, gelecek yıllarda insanoğlunu tehdit eden en büyük doğal afetlerden biri olma potansiyeline sahiptir.

Farmasi Katalog

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca