Nedir

Kum Saati Nedir

Kum Saati Nedir - Kum Saati Hakkında Bilgi
Kum saati Arapların, su saatini Mısır ve Mezopotamyalılar’ın bulduğu ileri sürülür.
Kum ve su saatleri Çin’de de kullanılı­yordu. Asya Türkleri bu iki saat türünü de kullandılar. Gerek kum saati, gerek su saati, birbirine bitişik iki kaba ko­nan kum ya da suyun, bir kaptan öteki­ne akması esasına dayanırdı. Su ya da kumun bir kaptan öteki kaba aktığı sü­re eşit aralıklı bölümlere ayrılıyor, bunların süresi belli bir zaman bölü­münü gösteriyordu.

Su ve kum saatleri İslâm ülkelerinde 16. yüzyıl sonlarına kadar kullanıldı. Evlerde su ve kum, medreselerde, kütüphanelerde, daha çok gündüz çalışılan yerlerde güneş saati kullanıldı. Güneş olmadığı gün­lerde kum ve su saatleri daha çok uy­gulanırdı. Ayrıca geceleri, ayın ve yıl­dızların hareketlerine, ışık sürelerine dayanan gece saatleri de kullanıldı.

Kum Saati Nasıl Kullanılır
İçinde kum yada başka başka bir katı madde veya sıvı bir madde konularak zaman ölçmek için kullanılan kum saati tarih boyunca kullanılmıştır. Kum saatinin iki ayrı bölmesi bulunuyor ve bu iki bölme arasında çok ince bir delik yer alıyor. Bu bölmelerin bir tarafında olan kum yada başka bir madde bu ince delikten geçirilerek zaman tutulabiliyor.Kullanımı ise şöyledir;

Herhangi bir işin yapılması için sabit bir sürenin başlangıcını ve bitişini göstermek için kum saati kumun olmadığı bölmenin üzerine çevrilir. Kum olan bölmedeki kumun aradaki delikten boş bölmeye dolması beklenir. Kumun tamamen akıp bitmesi ile süre biter.

Kum Saatinin Kullanımı
Hakkında Bilgi Kum saatleri içinde kum olan, altı üstü geniş, beli ince, eşit miktarda bir sıvının ya da çok ince taneli bir katının bir delikten geçerken daima aynı zamana ihtiyaç göstereceği ilkesine dayanarak çalışan zaman ölçme aracıdır.

16. yüzyıldan günümüze bu saatler sürekli zamanı ölçmek için değil, belirli bir sürenin başlangıcını ve bitişini göstermek için kullanılmıştır; kiliselerde dua süresi, gemilerde tayfaların nöbet süresi ya da gemilerin hızlarının belirlenmesi amacıyla da kullanılmıştır.Ve günümüzde oyun vs. benzeri yerlerde de kullanılmaktadır.

Kum Saati Ne zaman İcad Edildi
- Kim İcad Eti Kum saatleri zamanın geleneksel sembolüdür. Saatin ilk tasarımı olan yumurta biçiminde cam kaptan akan kum yüzyıllar boyunca sabit kalmıştır. Saatlerde kumun yanında, zaman zaman pudra haline getirilmiş yumurta kabuğu, civa ya da ince toz siyah mermer de kullanılmıştır. Kum saati, Avrupa’da ilk kez 8. yüzyılda bir papazın buluşuyla kullanılmaya başlamıştır. Camcılık becerisi geliştikçe, kumun doldurulduğu ağız da eritilerek kapatılmış ve nemlenerek akışın zorlaşmasının önüne geçilmiştir.

16. yüzyıldan günümüze bu saatler sürekli zamanı ölçmek için değil, belirli bir sürenin başlangıcını ve bitişini göstermek için kullanılmıştır; kiliselerde dua süresi, gemilerde tayfaların nöbet süresi ya da gemilerin hızlarının belirlenmesi.

Belirli sayıda kulaç aralıklarıyla düğüm atılmış ve ucuna bir kütük bağlanmış bir ip denize atılıyor ve bir gemici kum saatiyle belirli zaman dilimleri içinde kaç düğümün suya girdiğini sayıyordu. Eğer belirlenen sürede beş düğüm inmişse, geminin hızı beş deniz mili oluyordu. 19. yüzyıl sonuna kadar yelkenli gemilerde hız belirlemek için bu yöntem kullanılmıştır. Soğuk iklimlerde su saatine göre daha yaygın kullanımı olduğu halde, kum saati gün boyunca zaman ölçümü için çok uygun bir gereç değildi. Bunun için, ya çok büyük yapılması, ya da başında her an birinin beklemesi gerekiyordu. Bazı kum saatlerinde bulunan kadrandaki gösterge, saatin her başaşağı edilişinde bir saat ileri alınıyordu. Yine de, kum saati uzun bir dönem boyunca küçük zaman aralıklarının ölçülmesinde başarıyla kullanılmıştır.

Kum Saati Nedir, Kum Saati Hakkında Bilgi, Kum Saati Tarihçesi, Kum Saati Nasıl Çalışır Kısa Bilgi,

farmasi aralık kataloğu 2018

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca