Nedir

Kitle iletişim araçları nelerdir

Kitle iletişim araçları nelerdir
İnternet ve Yeni Medya
Televizyon
Posta
Telgraf
Telefon
Faks
Gazete
Fotoğraf ve Sinema
Radyo
Uydular

Kitle iletişim araçları genel bir tanımla "kitlesel bir boyutta ileti dağıtabilen araçlar" olarak tanımlanabilir. Kitle iletişim araçları haber ve bilgi verme amacı başta olmak üzere eğitmek ve eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan belirli bir okuyucu kitlesine belirli aralıklarla ya da sürekli olarak ulaşan araçlardır.

Gazete dergi radyo televizyon sinema gibi kitlelere ulaşan ve iletişimi sağlayan araçlara kitle iletişim araçları denilmektedir. Kitle iletişim araçlarının amacı düşünce fikir ve haberleri çok kısa zamanda geniş kitlelere ulaştırabilmektir.

Kitle iletişim araçları her türlü iletişime olanak sağlamak üzere kurulmuş olan sosyal yapıları ve bu yapılar için gerekli araçları ifade eder. Kitle iletişim araçları kültürel ekonomik eğitim siyasi eğlence haber gündem gibi birçok kamusal görevi yerine getirerek toplumda bir güç unsuru olmuştur. Bazı batı ülkeleri kitle iletişim araçlarını dördüncü güç olarak kabul etmektedir. En az yasama yürütme yargı gibi halkı ilgilendiren ve kamuoyu oluşturabilen bir güç unsuru niteliğindedir.

Farmasi Katalog

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca