Nedir

Hikaye Unsurları Nelerdir

Hikaye Unsurları Nelerdir
• Kişiler: Olayın oluşmasında etkili olan ya da olayı yaşayan insanlardır.

• Yer: Olayın yaşandığı çevre veya mekândır.

• Olay: Hikâyede üzerinde söz söylenen yaşantı ya da durumdur.

• Zaman: Olayın yaşandığı dönem, an mevsim ya da gündür.

• Dil ve Anlatım: Hikâyenin dili açık, akıcı ve günlük konuşma dilinden farklı olarak, etkili sözcük, deyim atasözü ve tamlamalarla zenginleştirilmiş güzel bir dil olmalıdır. Anlatım ise üç şekilde olur:
Hikâye kahramanlarından birinin ağzından yapılan anlatım “birinci kişili anlatım” ; yazarın ağzından anlatılanlar “üçüncü kişili anlatım”. Olaylara hâkim anlatım; “ilâhî bakış açılı anlatım”dır.

farmasi ocak kataloğu 2019

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca