Nedir

Hapşırmak Nedir

Hapşırmak Nedir (Aksırmak)
Aksırmak, insanın iradesine bağlı olmayan bir refleks hareketidir.
Aksırık, ufak bir nefes almayı müteakip, sert bir nefes vermedir. Aksırık esnasında ağızdan ve burundan ifrazlar dışarıya fırlar. Havanın burun boşluğuna çarpması ile özel mahiyette bir ses ortaya çıkar ki, buna aksırık denir. Bazı maddelerin burunun içindeki ince zara yaptığı tahrişler aksırıkların başlıca sebebidir. Yabancı cisimler ve tozlar, ister dışarıdan ister burun içinden gelsinler, aksırıklara sebep olabilirler. Bundan başka, buruna yakın bazı organlardaki tahrişler de aksırık yapabilirler. Dış kulak borusunun, gözün ve dudakların tahriş edilmeleri aksırıkları ortaya çıkardığı vardır.

Burundan uzak organların tahrişi de aksırık hasıl eder. Ayak ve vücut, üşütmeleri bu arada sayılabilir.
Aksırmak, bazı bakımlardan faydalıdır. Çünkü aksırık ifrazlarla tıkanmış olan yukarı teneffüs yollarının açılmasına, bu yollardaki yabancı cisimlerin dışarıya atılmasına yardım eder.
Fakat aksıranın burun ve boğazında bir takım zararlı mikroplar varsa aksırığın bunları etrafa bulaştırması gibi büyük bir zararı mevcuttur: Kızamık, kızıl, grip ve verem hastalıklarının mikropları, çok defa, böylelikle başkalarına bulaşırlar. Şiddetli aksırıklar, yaptıkları tazyikle, burundan kan gelmesine ve gözdeki ufak kan damarlarının çatlamasına sebep olabilirler.

En çok aksırık yapan hastalıkların başında burun nezlesi gelir.

TEDAVİ:
Aksırığın tedavisi onu yapan sebep ve hastalıklara göredir.
Bu sebeplerin ve hastalıkların ortadan kaldırılması aksırıkların da ortadan kalkmasına yardım eder.
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca