Nedir

Gürültü Nedir

Gürültü Nedir
İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen seslere gürültü denir.

– İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren önemli bir çevre kirliliği türüdür.

– İstenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen ses.

– Ses dalgaları halinde yayılan bir enerji şeklidir.

Yayılması havadaki moleküllerin titreşmesi vasıtası ile oluşur (Havası boşaltılmış bir fanus içindeki zilin sesi duyulmaz). Ses dalgaları havadaki moleküllerle, basınç da gene aynı şekilde havadaki moleküllerle ilgili olduğundan, ses dalgalarına, basınç dalgaları da denir. Ses dalgaları kendilerini kulağa yaptıkları basınçla hissettirirler. Bu basınç sesin cinsine göre büyük değişiklikler gösterir.

Çeşitli seslerin kulağa karışmasına gürültü denir. Gürültü çeşitli kaynaklardan çıkan, birbiriyle ilgisi olmayan seslerdir. Böyle ses karışımlarının, uyumlu ses karışımı olan müzikle bir ilgisi yoktur.

Ses şiddetinin ölçüm birimi, DESİBEL‘dir. dB simgesi ile gösterilir. Desibel, insan kulağının en çok hassas olduğu orta ve yüksek frekansların özellikle vurgulandığı bir ses değerlendirme birimidir.

Desibel değerlerine göre sesler şöyle gruplandırılabilir:
0-30 Desibel arası Çok sessiz
30-50 Desibel arası Sessiz
50-60 Desibel arası Orta derecede gürültü
60-70 Desibel arası Gürültülü
70-80 Desibel arası Çok gürültülü ortam

Seslerin başka bir araştırıcıya göre sınıflandırılması ise aşağıdaki şekildedir:
Gürültü dB (Desibel)
İşitilebilen 0 desibel
Sakin yerde bir ev 30 desibel
Ortalama bir ev 40 desibel
Bir iş yeri 50 desibel
Normal konuşma 60 desibel
Orta ağırlıkta trafik 70 desibel
Kulağın rahatsız olduğu 85 desibel
Ağır trafik 90 desibel
Hava kompresörü 95 desibel
500 m.’den uçan jet uçağı 120 desibel

Önemli bir çevre sorunu olan gürültü, Romalılar devrinde bile çeşitli tedbirlerle önlenmeye çalışılmıştır. Mesela; gece karanlık bastıktan sonra taş kaldırma araçlarının çalışması yasaklanmıştır.

İnsana, diğer canlılara ve çevreye birçok zararı olan gürültünün birçok kaynağı vardır. Çok eski zamanlardan beri önemli bir problemdir. Ancak, 20. yy.’dan sonra sanayileşme, hızlı nüfus artışı, plansız şehirleşme, motor ve motorlu araçların sayısındaki hızlı artış gürültüyü de çok büyük boyutlara çıkarmıştır.

Farmasi Mayıs Kataloğu 2018

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca