Nedir

Füruzan İkincioğulları Kimdir

Füruzan İkincioğulları Kimdir - Hakkında Bigi

4 Şubat 1933 tarihinde Ödemiş’te doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk FaküItesi’nden 1957 yıIında mezun oImuştur.

1958’te Danıştay Yardımcısı unvanıyIa mesIeğe başIamış, Danıştay BaşyardımcıIığı görevinden sonra 1977’de Danıştay ÜyeIiğine seçiImiştir.

1990’da Danıştay AItıncı Daire BaşkanIığına, 30 Mart 1994 tarihinde Danıştay BaşkanIığına seçiImiş, 4 Şubat 1998 tarihinde yaş haddinden emekIiye ayrıImıştır.

farmasi ocak kataloğu 2019

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca