Nedir

Derisi Dikenliler Hakkında Bilgi

Derisi Dikenliler Hakkında Bilgi
  * Tamamı denizsel olan ve birçoğu gruplar halinde yaşayan canlılardır.
  * Baş ve beyin bulunmaz.
  * Duyu organları bakımından fakirdirler.
  * Sindirim borusunun tamamı endodermden meydana gelmiştir. Bazı deniz yıldızlarında anüs bulunmaz.
  * Gerçek anlamda bir boşaltım ve dolaşım sistemi görülmez. Bunun yerine, bu şubeye özgü bir su-damar sistemi bulunmaktadır.
  * İskelet mezodermden meydana gelmiştir.
  * Vücut uzantıları üzerinde bulunan "amburakral ayaklar" harekette, dokunmada, avın tutulmasında, tutunmada ve solunumda görevlidir.

Derisi dikenliler (Echinodermata), gövde­leri sert ve dikenli bir kabukla örtülü çok sayıda omurgasız deniz hayvanını kapsayan filum. En derin okyanus çukurlarından gelgit bölgelerine kadar denizlerin bütün derinliklerinde görülebilen derisidikenlile- rin 20′yi aşkın sınıfı tanımlanmıştır; bu sınıflardan çoğunun soyu tükenmiş, yalnızca beş sınıftan 6 bin kadar tür bugüne değin varlığını koruyabilmiştir.

Derisi dikenlilerin belirgin özelliği, kalsi­yum karbonattan oluşan iskeletleri ve eriş­kinlerde beşli ışınsal bakışım gösteren göv­de yapısıdır. İskelet yapısı ya   olduğu gibi sert levhaların kaynaş- masıyla oluşmuş, içi oyuk bir kabuk biçi­mindedir ya da deniz yıldızlarında olduğu gibi, üstü dikenli ya da pürüzsüz, çok sayıda ayrı ayrı kemik levhacık kaslarla birbirine bağlanmıştır. Denizlaleleri ile tüyyıldızlarda her iki iskelet biçimi birlikte görülür; asıl gövde bölümünde iskelet levhacıklan kay­naşmış, sap bölümünde ise eklemli bir yapı kazanmıştır. Yumuşak gövdeli deniz hıyarlarında ise, iskelet levhacıkları iyice küçüle­rek mikroskopik parçacıklara dönüşmüştür.

Derisi dikenlilerin çoğu ayrı eşeylidir. Üre­me genellikle spermanın yumurtayı dölle­mesiyle eşeysel yoldan gerçekleşir; yalnız denizyıldızı ile denizhıyarlarının birkaç türünde bölünmeyle eşeysiz üreme görülür. Eşeyli üremede yumurta ve spermalar deni­ze dökülür ve döllenme su içinde gerçekle­şir. Dişiler genellikle yılda bir kez ve milyonlarca yumurta döker. Döllenen yu­murtalar, yumurtanın iriliğine bağlı olarak iki ayrı gelişme çizgisi izler. Az besin içeren küçük yumurtalardan serbestçe yüzebilen larvalar çıkar; bunlar bir süre planktonlarla beslendikten sonra başkalaşım geçirir ve deniz tabanına yerleşir. Daha bol besin içeren iri yumurtalarda, embriyon gelişme­sini yumurta içinde tamamlar ve larva evresinden geçmeksizin doğrudan erişkine dönüşür.

Derisi dikenlilerin çoğu, kopan gövde par­çalarını kolayca yenileyebilir. Örneğin de­niz yıldızlarıda, ortadaki gövde diskinden küçük bir parçanın yerinde kalmış olması koşuluyla, tek bir koldan yeni bir birey gelişebilir.

Derisi dikenlilerin büyük bölümü, dibe çökelmiş ya da yüzen çok küçük organik maddelerle, deniz kestaneleri ile deniz yıldızlarının birçoğu ise bitkilerle beslenir. Yalnız bazı denizyıldızları özellikle yumuşakçalara dadanan etçil hayvanlardır.

farmasi aralık kataloğu 2018

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca