Nedir

Çiçeksiz bitkilere örnekler

Çiçeksiz bitkilere örnekler
Çiçeksiz bitkiler
1 – Çiçekleri yoktur.
2 – Kök, gövde ve yaprakları yoktur veya iyi gelişmemiştir.
3 – Eğrelti otu hariç iletim boruları yoktur.
4 – Eşeyli ve eşeysiz olarak çoğalırlar.

Su yosunları (Algler): Deniz, göl, bataklık, nemli toprak ve ağaç gövdelerinde yaşarlar. Hücrelerinde klorofil vardır ve fotosentez yaparlar. Klorofilden başka renk maddesi de taşırlar ve bu pigmentlerine göre mavi-yeşil, yeşil, kahverengi, sarı, kırmızı suyosunu gibi gruplara ayrılırlar.

Karayosunu : Nemli yerler, ağaç kabukları, kayalar ve toprak üzerinde görülen, küçük yeşil renkli bir bitkiciklerdir. Boyları 1-2cm. kadardır.

Eğreltiotları : Ormanların nemli topraklarında yaşarlar. İletim demetleri olduğundan çiçekli bitkilerin en gelişmiş grubudur. Geniş yapraklarının alt yüzeyinde küçük kahverengi spor keseleri bulunur.

Çiçeksiz Bitkilere Örnekler

Eğrelti Otu
Atkuyruğu Otu
Kibrit Otu
Ciğer Otu
Sarmaşık
Çam Ağacı
Buğday
Kara Ve Su Yosunu
Çay Otu
Boynuz Otu vb.

Farmasi Mayıs Kataloğu 2018

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca