Nedir

Büyü Nedir

Büyü Nedir - Büyü Hakkında Bilgi
Türkçe olan büyü kelimesinin Arapçası sihir'dir. Sihir kelimesinin sözlük anlamı aldatmak, hile yapmak ve göz boyamak şeklindedir. Sihiri yapana da sahir yani sihirbaz denilmektedir. Sihirbaz- sahir de aldatan, hile yapan ve göz boyayan kimse anlamına gelmektedir. Büyü kelimesi de sihrin Türkçe karşılığı olarak aynen, aldatma hile yapma ve göz boyama anlamlarını ifade etmektedir. Büyücü de sahir-sihirbaz kelimelerinin karşılığı olarak aldatan, hile yapan ve göz boyayan kişi manasına gelmektedir.

Kısacası büyü, olağanüstü gizli güçleri kullanarak olağanüstü işler yapmak, menfaatler sağlamak zararları önlemek veya düşmana zarar vermek şeklinde tarif edilebilir. Buna göre büyüyü olağanüstü güçlerle ilgilenen kimseler yapar. Bu kişiler genelde olağanüstü manevi varlıklar, güçler ve manevi alemlerle meşgul olan, bu konuda bilgili veya öyle olduğunu iddia eden kimselerdir. Adını koyarsak bunlara sözde din adamları diyebiliriz. Nitekim ilk dönemden beri büyücüler hep din işleri ile meşgul olan insanlar olmuşlardır.

Normal din adamları değil, sözde din adamları diyoruz çünkü semavi dinlerde, yani Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlıkta büyü-sihir resmen yasaklandığı için her üç dinin de gerçek ve resmi din görevlileri büyücülük yapmazlar, aksine büyücülükle mücadele ederler. Ancak hemen ifade edelim ki; yine her üç dinin de, birtakım paragöz sözde din adamları, özellikle resmi din görevlisi olmayan, fakat biraz dini bilgisi olan bazı kimseler büyücülükle meşgul olurlar. Bu yollardan saf insanları aldatarak, büyü hileleri yaparak paralarını alırlar.

Farmasi eylül kataloğu 2018 incele

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca