Nedir

Bozkır Bitki Örtüsü Nedir

Bozkır Bitki Örtüsü Nedir

Cevap : Bozkır, Yarı kurak ve kurak bölgelerde, ilkbahar yağmurlarıyla yeşerip yazın sararan sert çayırlar, otlar ve çalılıklardan oluşan bir bitki örtüsü bulunur. Bu bitki örtüsü ve kapladığı alanlara bozkır (step) adı verilir. Bozkırlar İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde en yaygın bitki örtüşüdür. Yapılan araştırmalar, İç Anadolu’da ve Ergene havzasında önceleri ormanların daha yaygın olduğunu göstermektedir. Ancak yüzyıllar boyunca bu ormanlar çeşitli nedenlerle tahrip edilmiş ve giderek azalmıştır. İşte bu tahrip edilen ormanların yerinde oluşan bozkırlara antropojen bozkır denir. Bu bozkırlarda yer yer ağaç ve çalı topluluklarına rastlanır.

İç Anadolu’nun ortalarında (Tuz Gölü çevresi) doğal bozkırlar ve bu doğal bozkırları çevreleyen antropojen bozkırlar yer alır. Doğu Anadolu’nun çukur alanlarında da İç Anadolu bozkırlarına benzer bitki örtüsü vardır. Yüksek platolardaki bozkırlar ise diğerlerinden çok farklıdır. Bu platolarda iyi gelişmiş ot örtüsü yaygındır. Bu otlar yaz boyunca yeşilliklerini korurlar. Bu bozkırlarda yer yer sarıçam ormanlarının bulunması, buraların asıl bitki örtüsünün çam ormanları olduğunu göstermektedir.

Bozkır türleri

1- Otluk-Çayırlık Bozkırlar: Bunlar asıl bozkırlardır. Güney Rusya stepleri, Pusz- ta’lar, Praire’ler, Pampa’lar iç ve Doğu Anadolu’nun bir kısım bozkırları gibi.

2- Otluk-Dikenlik Bozkırlar Otlarla ka­rışık çalıların bulunduğu alanlardır. Bura­larda bitki türü olarak daha çok Yavşano- tu (artmesia) ve Keven (Astragalus)ler bu­lunurlar. Batı Asya’nın, iç, Doğu ve Güney­doğu Anadolu’daki bozkırlar böyledir.

3-  Tuzlu Bozkırlar: Buralarda tuzcul (Halophile) bitkiler yetişir. Bu gibi bozkır­ların çıplak bir görünüşü vardır, iç Anado­lu’nun Tuz Gölü çevresinde bulunurlar. Bunlara dazkır da denir.

4-  Çalılık Bozkırlar: Buralarda otlarla birlikte çalılar önemli yer tutarlar.

Bozkırları Oluşturan Otlar
-Geven
-Çoban Yastığı
-Üzerlik
-Yavşan Otu
-Gelincik
-Sığır Kuyruğu
-Koyun Yumağı
-Çayır Üçgülü

Görülen ot ve çiçekler
-Mine
-Kardelen
-Düğün
-Taşkıran
-Yıldız
-Çayır otları

Farmasi Katalog

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca