Nedir

Bibliyografya Nedir

Bibliyografya Nedir
Faydalanılan kaynakların listesine bibliyografya (kaynakça) adı verilir. Bibliyografya ödevin sonuna eklenir. Ödev yaparken yararlanılan her kaynak için bir bibliyografya kartı hazırlanır. Kaynaklarla ilgili bilgilerin yazıldığı bu kartlar, ödev bittiğinde bir araya getirilir. Böylece kullanılan kaynakların tam bir listesi elde edilmiş olur.

Bibliyografya ya da bibliyografik künye, eser hazırlanırken başka eserlerden yararlanılınca, eserin sonunda belirtilmesidir. Kitapların hazırlanmasında başka kaynaklardan yararlanılıyorsa, bu kaynaklar kitabın son sayfasında, kaynakça başlığı altında yazılır.

Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayınevi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır. Bu bilgiler yazılırken, aralarına virgül (,) işareti konulur.

Örnek:
Orhan Pamuk, Kar, OP Basımevi, Antalya, 2010.

Yunanca biblion = kitap ve graphein = yazmak tarif etmek kelimelerinden gelen bu deyim başlıca iki anlama gelmektedir:
1 - Kitaplar ya da bir kitaphakkında bilgi veren yazı
2 - Belli bir konuda ya da çeşitli konulardaki yayınlanmış eserlerin listesi.

Bilhassa son yüzyılda basım işinin gelişmesi kitapların çoğalması bir konu ya da bir yazar hakkında bir kişinin her şeyi bilmesini imkân dışına çıkarmıştır. Böylece her konu için türlü bakımlardan hazırlanmış bibliyografyalar çalışmayı kolaylaştıran verimli kılan başlıca kaynaklar haline gelmiştir.

Bibliyografyalar özellik tertip ediliş zaman kapsam bakımından çeşitli kollarda olabilir.

Özellik bakımından bibliyografyalar ya ele aldıkları eserlerin belli bir sıraya ve tertibe göre künyelerini (yazar eser adı basıldığı yer tarih sayfa miktarı fiyat gibi) bildirirler; ya ele aldıkları eserlerin içindekiler hakkında bilgi verirler; ya da ele aldıkları eserin tenkidini yaparlar.

Tertip edilişleri bakımından bibliyografyalar yazarların adlarına eserlerin adlarına eserlerin konularına göre bir tertip yaparak bu eserlerin künyeleri hakkında bilgi veriler.

Zaman bakımından bibliyografyalar belli iki tarih arasında yayınlanmış eserleri ele alarak bilgi verirler.

Farmasi Mayıs Kataloğu 2018

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca