Nedir

Atatürkün Askeri Hayatı Kısaca

Atatürkün Askeri Hayatı Kısaca

5 Şubat 1905
Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle merkezi Şam'da bulunan V. Orduya bağlı 30. Süvari Alayı'na atandı. V. Orduda bulunduğu sıralarda Suriye'yi gezerek buradaki yönetim bozukluklarını ve yolsuzlukları yakından gördü, Ayrıca Şam'da çok güvendiği iki arkadaşı ile birlikte Vatan ve Hürriyet adıyla gizli bir cemiyet kurdu. Stajı bittiğinde Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) rütbesiyle V. Ordu Kurmay başkanlığına atandı. 20 Haziran I907

13 Eylül 1907
Merkezi Makedonya'daki Manastır şehri olan III. Orduya atandı. Bu ordunun kurmay heyeti Selanik’teydi. Mustafa Kemal kurmay heyetinde daha başarılı olacağını söyleyerek Selanik'te kaldı.

15 Nisan 1909
Atatürk 31 Mart (13 Nisan) olayı üzerine, ayaklanmayı bastırmakla görevli Hareket Ordusu'nun Kurmay başkanı olarak görevlendirildi ve bu ayaklanmayı başarıyla bastırdı.

6 Eylül 1909
Mustafa Kemal Atatürk Selanik'te 3. Ordu Piyade Subay Talimgâhı Komutanı oldu

5 Ekim 1911
İtalyanların Trablusgarp'a saldırması üzerine gerekli izni alan Mustafa Kemal Mısır üzerinden gizlice Libya'ya geçti- Derne, Tobruk ve Bingazi'de yerli halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı büyük başarı kazandı. Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı sırasında Binbaşılığa terfi etmiştir (27 Kasım 1911).

8 Ekim 1912
Balkan Savaşları başladı. Atatürk, Bolayır'da kurulan kolordunun hareket şubesi komutanlığına getirildi.

25 Kasım 1912
Çanakkale Boğazı Mürettebeşi Harekât Şubesi Müdürlüğüne atandı.

27 Ekim 1913
Mustafa Kemal Sofya Ateşemiliterliği (Askeri Ateşe)ne atandı. Bir yıldan fazla suren bu görevi sırasında rütbesi yarbaylığa yükselmiştir (1 Mart 1914).

2 Şubat 1915
Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesiyle derhal Genelkurmay'a başvurarak cephede görev almak istediğini bildirdi. Bunun üzerine Çanakkale Boğazı'nı savunmakla görevli 19. Tümen Komutanlığı'na atandı. Mustafa Kemal bu görevi sırasında Arıburnu'nda Anafartalar'da, Conkbayırı'nda yaptığı savaşlarla askeri yeteneğini kanıtlamış ve tanınmıştır.

14 Ocak 1916
Edirne'de bulunan 16. Kolordu Komutanlığına atanmıştır. Fakat 27 Şubat 1916 tarihinde bu ordunun Kafkas Cephesi'ne sevk edilmek üzere Diyarbakır'a nakledilmesi üzerine Edirne'den ayrılarak Diyarbakır'a gitmiştir. Buradaki görevi sırasında rütbesi Generalliğe yükseltilmiştir. (19 Mart 1916). Ruslardan Muş ve Bitlis’in alınmasını sağlamıştır.

18 Mart 1917
II. Ordu Komutanlığı'na asaleten atanmıştır.

5 Temmuz 1917
VII. Ordu Komutanlığına atandı. Ancak Yıldırım Orduları Grup Komutanı olan Alman generali Falkenhayn ile anlaşamadı ve 6 Ekim 1917'de İstanbul’a geldi.

1 Kasım 1918
Suriye’deki Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atandı. Suriye Cephesinde İngilizlerin ilerleyişinin durdurulmasında önemli rol oynadı.

13 Kasım 1918
Yıldırım Ordularının kaldırılması üzerine İstanbul’a gelip Harbiye Nezareti’nde (Bakanlığında) göreve başladı.

Farmasi Kataloğu


Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca