Nedir

Atatürk ilkelerinin amaçları nelerdir

Atatürk ilkelerinin amaçları nelerdir

Cevap : Milli kültürümüzü korumak ve geliştirmek, Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak, Türk milletinin birlik ve beraberliğini koruyarak bağımsız ve güçlü bir şekilde yaşamasını sağlamak.

Detay : Türk halkına çağdaşlaşma yolunu işaret eden cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık ilkeleri, günümüzde Atatürk ilkeleri olarak değer kazanmakta ve önemini korumaktadır. Bütün bu ilkelerin amacı, insanın onuruna ve özgürlüğüne saygılı, milli egemenlik esasına dayanan demokrasi anlayışı içerisinde uygar bir toplum oluşturmaktır. Bu anlayış içerisinde hareket eden Türk toplumu milli kültür ve değerleri yok etmeden, milli birlik ve beraberlik içerisinde güçlü bir Türkiye meydana getirmeye çalışmıştır.

Türk İnkılabı, çağdaş uygarlığa ulaşmak için geri kalmış kurumlarının yeniden düzenlenmesini amaçlar. Bu anlamda Atatürk ilkeleri; çağın gereklerine göre Türk milletinin huzurunu, mutluluğunu ve refahını sağlamak amacıyla konulmuş ilkelerdir. Bu ilkeler yeni Türk devletini Atatürkçü Düşünce Sistemi’ne dayandırmak amacıyla konulmuştur. Türk İnkılabı’nın temelini oluşturan bu ilkelerin konulma amacı, Türk kültürünü milli bir anlayış içerisinde çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmaktır.

Farmasi Mayıs Kataloğu 2018

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca